Orthodontisch advies

Tijdens deze consultatie wordt er nagegaan of een orthodontische behandeling nodig is en wordt er ingeschat of/wanneer het de juiste timing is om een orthodontische behandeling aan te vatten.

Gegevensverzameling

Wanneer het tijd is om te starten met een orthodontische behandeling worden er verdere gegevens verzameld. Deze gegevens houden in: afdrukken nemen voor gipsmodellen, foto’s en radiografieën. Op basis van deze gegevens kan er dan verder een op maat gemaakt behandelplan opgesteld worden.

Bespreking behandelplan

Na de uitwerking van het behandelplan zal dit in detail besproken worden met de patiënt en zal er ook een kostenraming gemaakt worden. Indien de patiënt minderjarig is zal de informatie met de patiënt samen met zijn/haar ouder(s) doorgenomen worden.

Start behandeling

Indien de patiënt instemt met het voorgesteld behandelplan en de kostenraming zal de behandeling aangevat worden. Controle consultaties zullen vanaf nu maandelijks plaatsvinden.

Retentie

Na het beëindigen van de orthodontische behandeling zal er een retentieperiode plaatsvinden om het verkregen resultaat te stabiliseren. Liefst levenslang, aangezien tanden steeds de neiging blijven hebben terug te keren naar de oorspronkelijke positie. Dit noemen we relaps.

Afsprakenregeling

Doordat de patiëntengroep hoofdzakelijk uit kinderen bestaat, kunnen we slechts beperkt rekening houden met de schooluren.

Praktisch gezien betekent dit dat volgende consultaties steeds tijdens de schooluren zullen plaatsvinden: eerste consultatie, gegevensverzameling, bespreken behandelplan, afdrukken voor het vervaardigen van beugels, plaatsing en afname apparatuur, herstellingen, ongeveer 1 op 2 maandelijkse controles.

 

Door bovenstaande regeling zal de kwaliteit van uw behandeling behouden kunnen worden. Daarnaast  kan er voor elke patiënt de noodzakelijke tijd vrijgemaakt worden om de behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De patiënt zal steeds een wettelijk afwezigheidsattest meekrijgen naar school.

 

Afspraken dienen tijdig afgebeld te worden, daar anders de consultatie in rekening gebracht kan worden.

Tijdens de orthodontische behandeling is het aangewezen elk half jaar op controle te gaan bij uw algemeen tandarts.